english
ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА с ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ ГАЛЕРИЯ    

Описание на метода

• I. Описание за полагане на подови настилки по виброметод

Представения накратко по-долу метод за полагане на подови настилки сe прилага от около 40г. и неговите основни предимства са здравина и висока износоустойчивост. Достигането на тези качества се осъществява с една относително еднородна смес от качестевен гранитогрес с d = 14 – 16мм, лепилни (свързващи) елементи и цименто – пясъчен разтвор с подходящ състав, вкл. химически добавки.

1. Подготовка на основата

Задължително условие е наличието на ст. б. конструкция, изпълнена преди повече от 28 дни. За нея важат изискванията за проектиране и изпълнение на ст. б. конструкции.

2. Полагане на разтвор и плочки

Върху добре почистена и намокрена конструкция се полага пласт от циментова замазка с дебелина от 45 – 65мм. Подравнява се прецизно и се оформят проектните наклони. Върху замазката се полага свързващ слой от 5 – 12мм и върху него (без или с фуга) се подреждат плочките от гранитогрес. Започва вибрирането им (в оформените от фугите карета) в надлъжна и напречна посока. Последващите операции включват почистване и фугиране на повърхността, с което технологичния цикъл е завършен.

3. Грижи за настилката

Окончателното почистване се извършва след 28-мия ден от полагането на настилката, с цел да не се допусне „подбиване” или „пропадане” на отдени плочки. При непрекъсната подова конструкция, максималните „карета” (без разделителни лайсни) не трябва да надвишават 200 м2, а площта на един подов елемент – 650 см2. При наличие на температурни или сеизмични фуги, възможност за провисване на ст. б. конструкция и други спесифични обстоятелства, е необходимо да се вземат предпазни мерки за да не се допускат пукнатини – поставяне на армирана мрежа, полиетиленово фолио и др. Изпълнените по тази технология настилки и набрали необходимата якост, осигуряват носимоспособност от около 1000 кг/м2. Обичайната им употреба и поддръжка осигуряват поне 25 – 30г. срок на ползуване. Тяхната здравина, твърдост и износоустойчивост, съчетана с ниската им цена (спрямо специалните подови настилки) ги правят търсени в различните индустрии на всяка една икономика.

• II. Предимства на виброметод

Изпълнението на такава подова настилка за офисни, търговски и промишлени помещения е особено подходяща поради:

- По-ниската стойност за 1м2 подова настилка;

- Несравнимо по-голямата издържливост и носимоспособност, съответствуваща на интензивния потникопоток;

- Лесното и бързо почистване (машинно), което при обикновената настилка води до бързото й износване;

- Дългия гаранционен (експлоатационен) срок, което в крайна сметка намалява експлоатационните разходи за Инвеститора;

От месец Август 2010г. сме пълноправен член на Дружеството за полагане на подови настилки AK – QR, SäureFliesner-Vereinigung E.V., със собствен щемпел за качество. Това е сдружение на Производители и Полагачи на плочки по виброметод, учредено в Германия преди повече от 30 години.

 

 

 

Copyright 2010, Sigma-P Ltd. All rights reserved!